31.03.2017

KONCERTNI URED VARAŽDIN

U želji i namjeri poboljšanja naše web stranice kao prvog, direktnog i dvostranog kontakta s Vama, našom glazbenom publikom, a koji je i do sada nama omogućio da svoj program i svoju poslovnu politiku razvijamo osluškujući Vaše sugestije i pitanja, nudimo Vam od sada osim newslettera, najave koncerata u organizaciji Koncertnog ureda, ali i suorganizatora za koje na vrijeme imamo dovoljno informacija.

Stoga ćemo pokušati web stranicu prilagoditi našim i Vašim potrebama u smislu da ona bude mjesto informacija, razgovora, razmjena ideja i obavljanja poslova za Vas, naše korisnike i publiku, ali i za sve naše partnere, suorganizatore, sve sudionike javnog glazbenog i kulturnog života Varaždina, Županije i Hrvatske.  
Newsletter
AŽURNE OBAVIJESTI O SVIM GLAZBENIM DOGAĐANJIMA U GRADU!
Koncertni ured Varaždin
TEL/FAX:
+385 42 212 907
E-MAIL:
info@kuv.hr

Pratite nas i
na facebooku!