Koncertni ured Varaždin
A.Cesarca 1
42000 Varaždin
tel./fax.: +385 42/212-907
info@kuv.hr

Matični broj: 1145258
OIB: 61850498653
Žiro račun: 2340009-1110219514, PBZ
 
RAVNATELJ
Raymond Rojnik
raymond.rojnik@vbv.hr
 
VODITELJ PROJEKTA
Matko Topić
matko@vbv.hr


Statut Koncertnog ureda Varaždin

Financijsko izvješće 2016. godine

Newsletter
AŽURNE OBAVIJESTI O SVIM GLAZBENIM DOGAĐANJIMA U GRADU!
Koncertni ured Varaždin
TEL/FAX:
+385 42 212 907
E-MAIL:
info@kuv.hr

Pratite nas i
na facebooku!